Heim > Kontakt oss > Informasjon fra Vinje Kommune


Informasjon fra Vinje Kommune

Alle servicebedrifter og skianlegg i Vinje er stengt som følge av korona-situasjonen i Norge.


Informasjon fra Vinje Kommune

Alle servicebedrifter og skianlegg i Vinje er stengt som følge av korona-situasjonen i Norge.

Kommuneoverlegen i Vinje pålegg turistnæringa i Vinje å stengje serveringsstadar, hotell, overnattingsstadar og skianlegg frå og med 13.03.2020 til etter påske.
Kommuneoverlegen oppmodar eigarar av fritidsbustader i kommunen om å ikkje nytte desse i denne perioden. Ein ber alle eigarar av fritidsbustader om å halde seg i heimkommunen. Vi ynskjer ikkje tilreisande med mogleg smitte til kommunen. Dette er eit tiltak for å hindre vidare spreiing av Covid-19 (korona) viruset, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Avgjersla er ein oppfylging av nasjonale føringar og smittevernlova.
Er ein pålagt karantene i heimkommunen skal det respekterast. Brot på reglar om karantene kan medføre rettsforfølging.
Vinje er ein liten kommune og har stort press på helsevesenet om dagen.
Kommunehelsetenesta er ikkje dimensjonert for den nasjonale krisa vi nå står ovanfor.Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.